Diensten

Stijn Jansen Verduurzamings- en Bouwadvies is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in het verduurzamen en het bouwkundig keuren van gebouwen.

Bouwtechnische keuring

Bestaande woning

De bouwtechnische staat van de woning wordt vastgelegd in een uitgebreide rapportage. Van eventuele tekortkomingen worden de herstel- en onderhoudskosten opgenomen. Deze tekortkomingen worden met foto’s en in heldere taal toegelicht in de rapportage.

Tarieven

Verduurzamingsadvies

Bestaande woning

Wanneer je stapje voor stapje je huis wilt verduurzamen of alles in één keer wilt doen. Of wanneer je een duurzame oplossing zoekt, maar geen overzicht hebt hoe tot die oplossing te komen. Of wanneer je al gestart bent, maar even twijfelt of het wel allemaal goed gaat. Duurzame woningverbetering is mogelijk voor iedereen.

Wij werken met eigen renovatiemodellen, speciaal gemaakt voor het verduurzamen van bestaande woningen. Wij luisteren naar je wensen, overzien de zich snel ontwikkelende markt en kennen de producten. Of je nu zelf aan de slag gaat of werkt met een architect of aannemer, met onze ervaring en uitgebreide kennis van zaken wijzen we je de weg. Hierdoor kan je de juiste keuzes maken voor het verduurzamen van je woning. Het resultaat is een realistisch plan van aanpak, zodat je kunt beginnen met de volgende stap, in jouw tempo, op jouw voorwaarden.

Tarieven

Combinatie bouwtechnische keuring en verduurzamingsadvies

Bestaande woning spijtvrij verbouwen

De aankoop van een bestaande woning gaat vaak gepaard met een verbouwing. Veel mensen laten kansen liggen op het gebied van duurzaamheid bij de verbouwing van hun aangekochte woning. Verduurzaming komt vaak op een tweede plek. De combinatie van een bouwtechnische keuring en verduurzamingsadvies is bedoeld om duidelijk te krijgen welk eventueel achterstallig onderhoud er is. Tezamen met eventuele verbouwingswensen kan er vervolgens een plan van aanpak worden gemaakt met een logische volgorde om de woning op een energiezuinig niveau te krijgen. De focus van de bouwtechnische keuring ligt vooral op de woning zelf. De focus van het verduurzamingsadvies ligt vooral op de bewoner(s) van die woning.

Lees verder

Tarieven

Warmtescan

Infrarood-opname

Een infraroodscan van uw woning helpt te ontdekken waar de eventuele warmtelekken in de woning zitten. Met behulp van een infraroodcamera worden de temperaturen van oppervlakken gemeten. Voor het beste inzicht is het van belang dat het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur zo groot mogelijk is (in elk geval meer dan 10 graden). Een koude dag en een warme woning helpen daarbij. Uitgangspunt van de infraroodscan is een opnametijd van 1 uur. Er wordt geen rapportage gemaakt, wel worden de genomen foto’s digitaal toegestuurd. Tijdens het maken van de warmtescan word je tevens voorzien van allerlei tips om energie te besparen.

Tarieven

Opleveringskeuring

Nieuwbouw

Alle zichtbare gebreken of tekortkomingen worden zorgvuldig genoteerd in een opleveringslijst en medeondertekend door de contractspartij.

Tarieven

Controle tijdens de bouw

Nieuwbouw / Renovatie / Verbouwing

Begeleiding van nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden van een woning. Hiermee houd je grip op de kwaliteit, op het budget en op de tijdsplanning.

Tarieven