Combinatie bouwtechnische keuring en verduurzamingsadvies

Bestaande woning spijtvrij verbouwen

De aankoop van een bestaande woning gaat vaak gepaard met een verbouwing. Veel mensen laten kansen liggen op het gebied van duurzaamheid bij de verbouwing van hun aangekochte woning. Verduurzaming komt vaak op een tweede plek. De combinatie van een bouwtechnische keuring en verduurzamingsadvies is bedoeld om duidelijk te krijgen welk eventueel achterstallig onderhoud er is. Tezamen met eventuele verbouwingswensen kan er vervolgens een plan van aanpak worden gemaakt met een logische volgorde om de woning op een energiezuinig niveau te krijgen. De focus van de bouwtechnische keuring ligt vooral op de woning zelf. De focus van het verduurzamingsadvies ligt vooral op de bewoner(s) van die woning.

Het uitgangspunt bij het verduurzamingsadvies is dan vaak zogenaamd ‘spijtvrij’ of  ‘no-regret’. Dit betekent dat je maatregelen uitvoert op een manier die past in een eventueel toekomstig scenario waarbij de woning met een zeer lage temperatuur kan worden verwarmd en nog steeds comfortabel is. Je houdt bij het verbouwen een eindresultaat in het achterhoofd dat vooruitloopt op het alternatief voor het verwarmen van de woning met aardgas.

Stel bijvoorbeeld dat je van plan bent de woonkamer opnieuw in te richten en je wilt tegelijkertijd de muren isoleren met voorzetwanden. Dan wil je bij de voorzetwanden een isolatiewaarde toepassen die past in het scenario van verwarmen op zeer lage temperatuur. Je wilt dus voorkomen dat later blijkt dat de toegepaste isolatiewaarde van de voorzetwand onvoldoende is en dat de wanden open moeten om alsnog een hogere isolatiewaarde te realiseren. 
Of stel bijvoorbeeld dat het platte dak aan nieuwe dakbedekking toe is. Dan is dat een ideale gelegenheid om dat platte dak te isoleren op een spijtvrije wijze.

Het is vanwege budget of vanwege tijdsgebrek niet altijd mogelijk om de woning qua duurzaamheid direct geheel naar wens te krijgen. Dat hoeft ook helemaal niet. Zolang er voor hetgeen er wordt gedaan maar een weloverwogen besluit aan ten grondslag ligt en er een logische volgorde in het plan zit, dan komt dat met de tijd vanzelf.

Terug naar Diensten Tarieven